ขนส่งเชียงใหม่ วางมาตรการตรวจวัดไข้ คัดกรองผู้มาใช้บริการ ป้องกันโรคไวรัสโควิด

ขนส่งเชียงใหม่ วางมาตรการตรวจวัดไข้ คัดกรองผู้มาใช้บริการ ป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 จัดที่นั่งห่างกันและ ยืนห่างกัน 1 เมตร พร้อมนำเจลแอลกอฮอล์ ให้ผู้ใช้บริการล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนเข้าและออกจากสำนักงาน ด้านผู้มาติดต่อราชการมั่นใจ พร้อมให้ความร่วมมือชื่นชมมาตรการป้องกันดังกล่าว

ส่วนบรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่มีประชาชนเดินทางเข้ามาติดต่อราชการ ของการสอบใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ ต่อภาษีรถ ตรวจสภาพรถ ทำธุรกรรมเกี่ยวกับรถยนต์ ทำให้เป็นอีกหนึ่งพืนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคไวรัสโควิด-19 และมาตรการป้องกันของรัฐบาล และกรมการขนส่งทางบก ล่าสุด นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดฯ เพิ่มมาตรการเข้มของการตรวจคัดกรอง ของผู้มาติดต่อใช้บริการ ภายในสำนักงานขนส่งเชียงใหม่ กล่าวว่าได้ให้เข้าออกประตูเดียว จัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้ หากเกินกว่า 37 องศาเซลเซียส จะประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมารับตัว เพื่อดำเนินการต่อตามขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม จะมีเจลแอลกอฮอล ให้ผู้มาติดต่อราชการล้างมือก่อนเข้า หลังใช้บริการตามจุดต่างๆ จะให้ล้างมือซ้ำอีกครั้งก็ขึ้นอยู่ตามสมัครใจของแต่ละคน นอกจากนี้ จุดบริการต่อภาษี และจุดให้บีการต่อและสอบใบอนุญาตขับขี่รถ จะมีเว้นระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร มีเส้นสีเหลือดำบอกระยะให้ชัดเจนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ส่วนจุดนั่พักรอเก้าอี้จาก 3 ตัวติดกัน จะมีป้ายบอกเว้นละห่างจากกัน รวมไปถึงห้องนั่งอบรม ห้องสอบใบขับขี่แบบระบบออนไลน์ หรืออีเอ็กแซม จัดให้นั่งห่างกัน ซึ่งจะขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยที่เข้าไปอยู่ในห้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ส่วนผู้มาขอสอบใบขับขี่ใหม่ ต่างชื่นชมการป้องกันมาตรการคัดกรอง การให้บริการ จุดเจลล้างมือหลังเข้าทำข้อสอบภายในห้อง ทำให้มั่นใจมาตรฐานการป้องกัน ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น