อ.จอมทอง ฝึกอบรมทักษะความรู้เตรียมความพร้อมบุคลากร กู้ชีพ กู้ภัย ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยการอำนวยการของ นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางจริยา วงค์สุวรรณ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อ.จอมทอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในการกู้ชีพ กู้ภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสังกัด ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ตามคำสั่งของ ผบช.ที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะหลักการกู้ชีพ กู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ทันต่อเหตุการณ์และภัยรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่หลัก เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการอบรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ฝ่ายปกครองอำเภอจอมทอง สถานีตำรวจภูธรจอมทอง งานกู้ชีพ กู้ภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลจอมทอง นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ อส.อ.จอมทอง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 40 นาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น