ปิดกาดหลวง อีกบันทึกเมืองเชียงใหม่ ในรอบ 50 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีมาตรการ ประกาศต่าง ๆ เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ล่าสุดพื้นที่แหล่งการค้าดังของนครเชียงใหม่ “กาดหลวง” หรือตลาดวโรรส ก็ต้องดำเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อ ขอความร่วมมือ โดยพื้นที่บริเวณทางเข้ากาดหลวง มีทางเข้าบริเวณด้านหน้าศาลเจ้า ถ.ข่วงเมรุ และประตูใต้สะพานลอย เปิดเวลา 05.00-18.00 น. เท่านั้น สำหรับผู้ค้าและประชาชนที่จะมาซื้อสินค้า

ทั้งนี้จากการตรวจสอบของทีมข่าวพบว่า บริเวณตั้งแต่ ชั้น 2 ในกาดวโรรส ปิดเรียบร้อยและชั้นล่าง บางส่วน มีการเปิดขายของกิน ของฝากจากเชียงใหม่ ไม่กี่ราย โดยส่วนใหญ่จะปิดร้าน แผงค้า ใช้ผ้า พลาสติกคุม อีกทั้งบริเวณแผงรายรอบกาดหลวง ส่วนใหญ่ปิดเกือบหมด

 

ผู้ค้า อาหาร และผลไม้ ย่านกาดหลวง กล่าวว่า ช่วงนี้คงเน้นขาย ผู้ค้าด้วยกัน เพราะส่วนหนึ่งยังมาขาย เสื้อผ้า หรือเปิดหน้าร้าน แต่หลังจากมีความชัดเจนเรื่อง พ.ร.ก. ในวันพรุ่งนี้ คงต้องดูสถานการณ์อีกว่า จะห้ามขายหรือไม่

สำหรับกาดหลวง หรือตลาดวโรรสนั้น เป็นตลาดขนาดใญ่ของนครเชียงใหม่ มีหลากหลายสินค้าของฝาก ของที่ระลึก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2453 เดิมเป็นที่ตั้งข่วงเมรุ ปลงพระศพเจ้านายฝ่ายเหนือ ต่อมาเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ทรงมีพระดำริให้ย้ายกู่เก็บพระอัฐิไปยังสถานที่ที่เหมาะสม คือ บริเวณวัดสวนดอก และได้สร้างตลาดขึ้นด้วยทุนที่กู้จากพระคลังข้างที่ โดยแบ่งออกเป็น 2,500 หุ้น ให้เจ้านายบุตรหลานตระกูล ณ เชียงใหม่ ร่วมกันถือหุ้น

ช่วง 13 กุมภาพันธ์ 2511 เกิดไฟไหม้ทำให้ตลาดวโรรสเสียหายทั้งหมด ได้มีการก่อสร้างปรับปรุงตลาดขึ้นมาใหม่ เปิดทำการค้าอีกครั้ง ในวันที่ 19 มีนาคม 2515 การปิดกาดหลวงครั้งนี้ ถือเป็นอีกครั้งในรอบ 50 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น