จังหวัดแพร่ รายงานการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid -19

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจาก จ.แพร่ มาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จากการรายงานผลการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่รายงาน ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 จังหวัดแพร่พบผู้ติดเชื้อจำนวน 1 ราย มียอดผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 33 ประเทศ ยอดสะสมรวม 200 ราย กลุ่มเฝ้าระวังอาการ ครบ 14 วัน จำนวน 179 ราย กลุ่มเฝ้าระวังยังไม่ครบ 14 วัน 21 ราย, แรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ สะสมจำนวน 23 ราย กลุ่มเฝ้าระวังอาการครบ 14 วัน จำนวน 22 ราย กลุ่มเฝ้าระวังอาการไม่ครบ 14 วัน 1 ราย , กลุ่มเฝ้าระวังจากสนามชนไก่และซุ้มไก่ ยอดรวม 505 คน เฝ้าระวังอาการครบ 14 วัน จำนวน 145 ราย เฝ้าระวังอาการไม่ครบ 14 วัน 360 ราย, กลุ่มประชาชนเดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ยอดรวมสะสม 681 คน เฝ้าระวังอาการไม่ครบ 14 วัน 681 ราย

แพร่ ยังขอความร่วมมืออยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ยังแนะนำการใช้เจลล้างมือ คือเจลต้องมีแอลกอฮอล์มากกว่า 70 % พกพาเจลขนาดพกพา หากไม่มีเจลล้างมือสามารถใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดแทนได้หากท่านมี ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก พึ่งกลับจากพื้นที่เสี่ยง ถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้ภายใน 14 วัน หลังจากไปในพื้นที่ระบาดที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ ควรรีบไปพบแพทย์ มีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054 511145 ต่อ 207 (ในวัน เวลา ราชการ) และ 064-3287716

ร่วมแสดงความคิดเห็น