ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.แพร่ รายงานอาการของผู้ป่วย โรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 3

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ ได้ประกาศศูนย์บัญชาการจังหวัดแพร่ เรื่อง รายงานอาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563) ว่า ตามที่จังหวัดแพร่พบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 จำนวน 1 ราย จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยรับเชื้อมาจากสนามมวยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการคงที่ หายใจปกติ โดยบ่ายวันที่ 24 มีนาคม 2563 ไม่มีไข้ (อุณหภูมิร่างกาย 36.8 องศาเซลเซียส) สอบสวนโรคเพิ่มเติมพบว่าผู้ป่วยได้ไปสถานที่ต่างๆ 4 แห่ง ซึ่งมีผู้สัมผัสในห้วงเวลาและสถานที่เดียวกันเป็นจำนวนมาก

สนามชนไก่ทุ่งกวาว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 จำนวน 145 คน มีผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง 1 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ และทุกคนครบกำหนดเฝ้าระวัง 14 วัน
ซุ้มไก่ชนบ้านปากกาง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 จำนวน 126 คน ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม และจะครบกำหนดเฝ้าระวัง 14 วัน ในวันที่ 25 มีนาคม 2563
สนามชนไก่เวียงทอง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 จำนวน 194 คน มีผู้ป่วยเฝ้าระวัง 2 คน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ 1 คน รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1 คน และจะครบกำหนดเฝ้าระวัง 14 วัน ในวันที่ 26 มีนาคม 2563
สนามชนไก่บ้านปิน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 จำนวน 40 คน ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมและจะครบกำหนดเฝ้าระวัง 14 วัน ในวันที่ 28 มีนาคม 2563
ผู้สัมผัสใกล้ชิด รวม 11 คน ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง 1 คน และญาติซึ่งอยู่บ้านเดียวกัน 4 คน ไม่มีอาการป่วย แต่ได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ง 4 คน ทั้งหมดรอผลตรวจ จากการติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสตามข้อ 1-4 จำนวน 505 คน ทุกคนประสงค์กักตัวที่บ้านของตัวเอง และเจ้าหน้าที่ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้ทุกคนยินยอมที่จะปฏิบัติตนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา จำนวน 681 คน ซึ่งได้แนะนำให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านทั้งหมด ทุกคนยินยอมปฏิบัติตนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกัน
จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ไปในสถานที่ข้างต้น รวมทั้งผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เพื่อขึ้นทะเบียนและรับคำแนะนำการปฏิบัติตัวในขณะที่กักตัวเอง 14 วัน และขอให้ประชาชนทั่วไปไม่ต้องตระหนก แต่ขอให้ปฏิบัติตัวตามหลักการลดการแพร่ระบาด คือ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อจะได้ผ่านพ้นวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ไปได้อย่างปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น