ม.แม่โจ้ ปูพรมพ่นนาโนไนท์ ซิลเวอร์สเปรย์ ฆ่าเชื้อโควิด-19 ครอบคลุมทุกพื้นที่มั่นใจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัทนาว่าเทค จำกัด ทำการพ่นนานาโนไนน์ ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกฤทธิ์ได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ นาน 7-14 วัน

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีมาตรการเข้มข้น ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตอนนี้ได้ให้มีการนำนาโนไนท์ ซึ่งเป็น ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อดีตหัวหน้าศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาใช้ในการฉีดพ่นเพราะมีประสิทธิภาพดีกว่า ออกฤทธิ์ได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ นาน 7-14 วัน และปลอดภัยกว่าสารตัวอื่น และต้องขอบคุณทาง ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนยี ที่นำทีมสัตวศาสตร์อาสามาช่วยเป็นกำลังหลักในการทำการฉีดพ่น มั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด19 แน่นอนครับ นอกจากนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณต่อยอด เพื่อให้บริการหน่วยงานที่มีความจำเป็น หากหน่วยงานใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่มหาวิทยาลัย”

รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อดีตหัวหน้าศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ข้อมูลว่า “ ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโนนี้วิจัยสำเร็จเมื่อ 8 ปีที่แล้วในปี 2554 ซิลเวอร์นาโนเป็นเทคโนโลยีจิ๋วที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคอย่างแพร่หลายในต่างประเทศโดยเฉพาะทางการแพทย์ ได้ผลิตยาป้องกันการติดเชื้อให้กับรถพยาบาลและเครื่องสำอาง แต่มีราคาแพงและผลิตได้อย่างจำกัด ดังนั้นจึงได้วิจัยโดยการใช้เม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ ผลิตซิลเวอร์นาโน เป็นการลดต้นทุนและทำให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีนาโนได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์เป็นการใช้ประจุบวกวงนอกของอิเลคตรอนของเงินบริสุทธิ์ เข้าทำลายผนังเซลล์ของเชื้อโรค ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด
ในด้านความปลอดภัยมีผลวิจัยรับรอง ไม่มีผลต่อความเป็นพิษของเซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์ หากจะมีการก็เกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่สามารถใส่เครื่องประดับเงินได้เท่านั้น ซึ่งก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้จนเป็นผลิตภัณฑ์นาโนสเปรย์ฆ่าเชื้อได้ มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าแอลกอฮอล์เลย และไม่มีผลเสียต่อร่างกาย มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ ข้อดีของซิลเวอร์นาโนคือสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนาน 7 – 14 วัน ซึ่งการใช้งานซิลเวอร์นาโน ต้องผลิตโดยการควบคุมของนักวิจัย และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบจนได้มาตรฐานและมีผลการนำไปใช้ประโยชน์ก่อนที่จะนำไปใช้จริง เป็นสิ่งจำเป็นและมีผู้เชี่ยวชาญควบคุม โดยเฉพาะ ท่านที่สนใจติดเพิ่มได้ครับ”

ด้าน ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานพ่นสารฆ่าเชื้อ ก็จะต้องมีทักษะที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถพ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางทีมงานคณะสัตวศาสตร์ฯ เองได้มีการฝึกทักษะเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้ว ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าการพ่นสารฆ่าเชื้อในครั้งนี้ พวกเราสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุม และยินดีเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง

ร่วมแสดงความคิดเห็น