เทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ งานควบคุมและกำจัดสัตว์แมลงและพาหะนำโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง และสถานีรถไฟนครลำปาง เพื่อทำความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 26 – 31 มีนาคม 2563 ตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อไป สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ผ่านจุดคัดกรองที่เทศบาลนครลำปางได้จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น