กำลังใจผู้สนับสนุนที่มอบให้แด่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า เพื่อผืนป่าดอยสุเทพ -ปุย

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้รับมอบการสนับสนุนสินค้าอุปโภค บริโภค จากคุณวีระชัย เจือสันติกุลชัย และครอบครัว พร้อมด้วยคุณสรพงษ์ และคุณวิรตี ทะพิงค์แก เพื่อนำไปแจกให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ที่ได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อุทยานฯ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ร่วมแสดงความคิดเห็น