รับยาทางไปรษณีย์ ลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อโควิด-19

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่มีนัด 1-30 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการผิดปกติ และสมัครใจรับยาทางไปรษณีย์ และผู้ป่วยที่ใช้ทุกสิทธิการรักษา (ตามที่มีนัดตามกำหนด) สามารถรับยาทางบ้านได้เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น