สรรพสามิตแพร่ มอบแฮลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้จ.แพร่ เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด -19

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 09.00 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่บริเวณมุขหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เรือเอก ดุลพินิต ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่แพร่ มอบแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้กับจังหวัดแพร่ โดยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้รับมอบจำนวนทั้งสิ้น 300 ลิตร เพื่อนำไปมอบให้กับส่วนราชการต่างๆ สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
เรือเอก ดุลพินิต ณ นครพนม สรรพสามิตพื้นที่แพร่ กล่าวว่า กระทรวงการคลังจัดทำโครงการกระทรวงการคลังสู้ภัย COVID-19 ขึ้น และทางกรมสรรพสามิตได้จัดสรรแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้กับสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่แพร่จำนวน 3,000 ลิตร โดยได้นำมามอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จำนวน 300 ลิตร และจะมอบให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ ส่วนราชการต่างๆ ธนาคาร เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ได้มีแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในวันเดียวกันนี้ นางทรรศนีย์ วงศ์วรกุล ผู้จัดการหจก.เอแพร่คอฟฟี่ Cafe’ Amazon ในโรงพยาบาลแพร่ มอบ”กล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย”ให้โรงพยาบาลแพร่จำนวน 5 กล่อง เพื่อใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแพร่ต่อไป ซึ่งโรงพยาบาลแพร่ยังขาดแคลนจำนวนมาก

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น