นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (O-NET) ม.3 สูงสุด

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้คะแนน O-NET สูงสุดของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงนัชชา ไอ่ทุ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2 คะแนน O-NET สูงสุด วิชาภาษาไทย คะแนนที่ได้ 85 คะแนน เด็กสุพรรณา กิตติโสธร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 คะแนน O-NET สูงสุด วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนที่ได้ 72 คะแนน เด็กหญิงวิชญา วงษ์อุ้ยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 คะแนน O-NET สูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนที่ได้ 64 คะแนน เด็กหญิงสุกี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2 คะแนน O-NET สูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนที่ได้ 64 คะแนน เด็กชายปานรวิช ทิพย์คำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/6 คะแนน O-NET สูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนที่ได้ 64 คะแนน เด็กชายวีริศ เชื้อเจ็ดตน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1คะแนน O-NET สูงสุด วิชาวิทยาศาสตร์
คะแนนที่ได้ 50 คะแนน

ร่วมแสดงความคิดเห็น