นักเรียน รร.เวียงแหงวิทยาคม สอบ O-NET ม.3 คะแนนสูงสุด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ที่ได้คะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สูงสุดของโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
วิชาภาษาไทย ด.ญ.ครองขวัญ อภิบูลย์ คะแนนที่ได้ 91 คะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ ด.ญ.ศิริพร อิ่นต๊ะ คะแนนที่ได้ 96 คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร์ ด.ช.วันฉาย ลุงเนิ่ง คะแนนที่ได้ 55 คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ ด.ญ.จรรญาพร ลุงคำ คะแนนที่ได้ 56 คะแนน
วิชาภาษาอ้งกฤษ ด.ญ.เมริยาห์ นายหลู่ คะแนนที่ได้ 56 คะแนน

ร่วมแสดงความคิดเห็น