รอง ผวจ.ตาก ประชุมติดตามสถานการณ์โควิค-19 ในพื้นที่

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก จังหวัดตาก ดำเนินการติดตามสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน คือ เฝ้าระวัง และป้องกัน ระดับอำเภอและหมู่บ้าน ติดตามกรณีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดตาก เฝ้าระวังผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เพื่อยับยั้งการระบาดภายในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น