อ.สันป่าตอง จัดทำบัตร ปชช.ให้เด็กพิการ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักทะเบียนอำเภอสันป่าตอง โดย ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในฐานะนายทะเบียนอำเภอ ได้มอบหมายให้ นายณัฐ สัจจวิโส และนายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่งานสำนักทะเบียนอำเภอ ได้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับ ด.ช.ภัรทรศักดิ์ ชูทอง อายุ 14 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 3 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลพิการทางด้านสมอง และมีอาการป่วยเป็นโรคลมชักตั้งแต่กำเนิด ซึ่งถือบัตรผู้พิการ และได้รับเงินสวัสดิการสำหรับผู้พิการเดือนละ 1,000.- บาท และปัจจุบันต้องไปรับยามาทานจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 2,000 บาท สำหรับค่ายา และค่าเดินทางครั้งละ 500 บาท หากต้องเดินทางไปรับยา และเป็นบุคคลที่ต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเนื่องจากอาการชักเกรงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ปัจจุบันมี นางรัตนา ท้าวใจ ผู้เป็นแม่ดูแลอย่างใกล้ชิด และเหนือสิ่งอื่นใดนั้น คือ ด.ช.ภัทรศักดิ์ ฯ เป็นผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่และแผ่ไพศาลจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์การรักษา และทรงรับ ด.ช.ภัทรศักดิ์ ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำหรับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนั้น กฎหมายยกเว้นสำหรับผู้พิการ แต่หากผู้พิการมีความประสงค์จะทำก็สามารถทำได้ ประกอบกับปัจจุบันการเข้าถึงการบริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากเป็นบัตรประชาชนที่ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์แบบเอนกประสงค์ มีข้อมูลเกือบจะทุกด้านที่ถูกเก็บไว้ใน Sim card หรือ IP Chip เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการไปติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ (สำนักทะเบียนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่)

ร่วมแสดงความคิดเห็น