(มีคลิป) HUG PROJECT ร่วมกับ บก.ปคม. กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาและเครือข่าย จัดอบรมให้ความรู้’’เรื่องการป้องกันตัวเองและภัยออนไลน์ และต่อต้านการค้ามนุษย์” ให้กับนักเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โดยผ่านอาจารย์ที่เป็นล่ามภาษามือ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเป็นอย่างมาก

ที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผู้บังคับการ ปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมการอบรมเครือข่ายจัดอบรมให้ความรู้ “เรื่องการป้องกันตัวเองและภัยออนไลน์ และต่อต้านการค้ามนุษย์” ให้กับนักเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
โดยมี นายฌอน เค โอนีลส์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.จตุพร แสงหิรัญ รองอธิบดีอัยการ สำนักคดีค้ามนุษย์ เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งนางวีรวรรณ มอสบี้ หัวโครงการ HUG PROJECT ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีการจัดบูธให้ความรู้ การแบ่งกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มให้เด็กเล่นเกมส์ พร้อมมีการแจกของรางวัลและขนม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวและการป้องกันภัยป้องกันตัวเอง และภัยออนไลน์และต่อต้านการค้ามนุษย์ กับเด็กๆ โดยมี นายอัมรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คอยให้การต้อนรับพร้อมอาจารย์ในโรงเรียน พลัดเปลี่ยนกันมาเป็นล่ามภาษามือให้กับทางเจ้าหน้าที่

โดยนายฌอน เค โอนีลส์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวทักทายเด็กๆและร่วมเล่นเกมส์เพื่อให้เด็กตอบคำถามเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ก่อนจะมอบตุ๊กตาเป็นของขวัญให้กับเด็ก นอกจากนี้แล้ว ยังได้มีการถ่ายรูปเซลฟี่แบบเป็นกันเองกับเด็กเรียนด้วย ก่อนที่ทางทีมงานตำรวจ บก.ปคม จะมีการจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์โดยการแต่งตัวเป็นเหล่าตัวละคร อแวนเจอร์ในภาพยนต์ จำลองเหตุการณ์การแสดงให้เด็กๆได้ชม สร้างความตื่นเต้นและสนุกสานให้กับเด็กเป็นอย่างมาก

พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก. ปคม. กล่าวว่าปัจจุบันภัยอันตรายสำหรับเด็กและเยาวชนมีอยู่มากมาย ภายใต้สังคมที่มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ มีให้ได้เรียนรู้หลากหลาย เด็กและเยาวชนมักจะตกเป็นผู้เสียหาย จากการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ ทั้งจากคนใกล้ชิดและคนแปลกหน้า เรามักจะได้เห็นและได้ยินข่าวภัยคุกคามทางเพศ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนหรือการล่อลวงที่เกี่ยวข้องกับทางเพศ ทางบนอินเทอร์เน็ตมากมาย ซึ่งเรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งปัญหาดังกล่าว อาจนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ได้ หากมีการแสวงหาประโยชน์เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้กระทำส่วนหนึ่งที่ละเมิดทางเพศเด็ก มักเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน และเป็นคนที่ไว้วางใจ และผู้กระทำผิดบางส่วนได้มีการใช้ช่องทางทางอินเทอร์เน็ต ในการล่อลวงเด็กและเยาวชนให้ตกเป็นผู้เสียหาย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น นอกจากทางร่างกายแล้ว ผลกระทบที่สำคัญอีกอย่าง ที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก คือผลกระทบต่อภาวะจิตใจของเด็กและเยาวชน ที่ถูกกระทำและถูกล่อลวง โดยจะส่งผลให้เกิดภาวะความเครียดจนนำไปสู่โรคซึมเศร้า และอาจรุนแรงถึงขั้นมีบาดแผลในใจ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายหากไม่ได้รับการบำบัดฟื้นฟู ฉะนั้นเมื่อสังคมเปลี่ยนไป จึงไม่ใช่เฉพาะคนแปลกหน้าเท่านั้นที่ไม่ควรไว้ใจ โดยเฉพาะโลกอินเทอร์เน็ตที่มีการเข้าถึงกันง่ายทุกเพศทุกวัย แต่รวมถึงคนในครอบครัวหรือคนรู้จักที่สนิทสนม แต่ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายหรือหวาดระแวง แต่คือการรู้จักปกป้องตัวเอง ให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ รวมถึงวิธีการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเองจากการถูกละเมิด

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทางคณะที่ได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานพัฒนาในด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการ International Visitor Leadership Program (IVLP) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย HUG Project และคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) คณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต TICAC ( ทีม 4 ) สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด มูลนิธิโอเซอินเตอร์เนชั่นแนล

และ มูลนิธิอรุณสวัสดิ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันตัวเองจากการถูกละเมิด และภัยออนไลน์ ให้กับนักเรียน” ให้กับนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆของปัญหาการละเมิด , ปัญหาภัยออนไลน์ต่างๆ และปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองเบื้องต้น จากภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ถึงช่องทางและวิธีการแจ้งเหตุและสามารถแจ้งเหตุได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น