จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หวังลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน

ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ครั้งที่ 1/256 4 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการประเมินสถานการณ์ปัญหา และมาตรฐานการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี้พบว่าในปี 2554 มีอัตราการบริโภคยาสูบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ร้อยละ 30.9 แต่ในปี 2560 พบว่าผู้บริโภคยาสูบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวโน้มลดลง ขณะเดียวกันเพราะว่ามีอัตราผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านเพิ่มมากขึ้น เป็นอันดับ 5 ของประเทศหรือ ร้อยละ 50 8.41


ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เนื่องจากพบว่านักเรียนมีการดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงประเพณีท้องถิ่นและบางส่วนผู้ปกครองสนับสนุนการดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการมีร้านค้าตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน จำหน่ายบุหรี่ และแอลกอฮอล์ให้กับเด็ก นอกจากนั้นยังมีการดื่มสุรา นอกสถานศึกษาจากรุ่นพี่ที่ชวนให้นักเรียนได้ดื่มสุราและสูบบุหรี่ โดยเบื้องต้นคณะกรรมการได้ตั้งเป้าหมาย ที่จะให้มีสถานศึกษาปลอดเหล้าและปลอดบุหรี่ จำนวน 52 แห่งใน 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งสถานศึกษาในระดับประถม มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษา ซึ่งจะได้มีการประเมินสถานศึกษาปลอดเหล้าและปลอดบุหรี่ต่อไป นอกจากนั้น ได้มีการพิจารณาการจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้มีการทบทวนคณะกรรมการสมาคมเครือข่าย โดยเพิ่มส่วนของภาคราชการ องค์กรเอกชน ภาคเครือข่ายการต่างๆให้มีการครอบคลุมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น