ประชุม “สนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษา ปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม “สนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ณ ห้องประชุมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง

ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ฯ ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 -6 และสพม. 34 จำนวน 120 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น