โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดกิจกรรม big cleaning day

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดกิจกรรม big cleaning day จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน กำจัดจุดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ตามมาตรฐานของโรงเรียนคุ้มครองเด็กเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน มีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน มาร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น