กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ลงตัว ขยับจัด 15 ส.ค.- 5 ก.ย.64

“ศรีสะเกษเกมส์” ลงตัวแล้ว กำหนดจัด 15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 ส่วน “นครลำดวนเกมส์” จัดแข่ง 18 – 22 กันยายน 2564 ขยายระยะเวลาการจัดการแข่งขัน จัดกลุ่มชนิดกีฬา เพื่อลดความแออัดของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เน้นความปลอดภัยสูงสุด

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” โดยมี พ.ท.รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาตร์การกีฬา นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ จัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา

การประชุมวันนี้ เป็นการพิจารณาร่วมกันในเรื่องระยะเวลา การจัดการแข่งขันใหม่ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติที่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพ กลางเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ แต่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จึงมีความเห็นว่าให้เลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปให้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการวางแนวทางเพื่อปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ ให้ปลอดภัยต่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มากที่สุด

หลังจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน ถึงรูปแบบการจัดการแข่งขัน เพื่อลดความเสี่ยงและความแออัดของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในช่วงการแข่งขันถึงข้อสรุป ให้แบ่งกลุ่มชนิดกีฬาเป็น 3 กลุ่มๆ ละไม่เกิน 3,000 คน โดยให้ขยายระยะเวลาการแข่งขันออกไปเป็น 21 วัน แต่ไม่เกิน 25 วัน และมอบหมายให้ กกท.แก้ไขข้อบังคับการแข่งขันต่อไป

สำหรับระยะเวลาการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” เลื่อนจาก 5-15 มิถุนายน ไปเป็นระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 5 กันยายน และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” เลื่อนจาก 7- 11 กรกฎาคม ไปเป็น ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน

ร่วมแสดงความคิดเห็น