ผู้ป่วยโควิด19จ.แพร่เพิ่มมาอีก28รายรวมยอดสะสม 655 ราย

ผู้สื่อข่าวจ.แพร่รวยงานจำนวนผู้ป่วยโควิด19 จากเภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจ.อ
แพร่ว่าในจังหวัดพบผู้ติดเชื้อ 6 ราย..โควิด-19 จ.แพร่ประจำวันที่ 2 ส.ค 64 มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มทั้งหมดจำนวน 28 ราย
เป็นกรณีที่ผู้ป่วยติดต่อกลับมารักษาตัวจากพื้นที่เสี่ยงสูง#คนแพร่ไม่ทิ้งกัน 6 ราย..จากผู้ที่พักในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 16 ราย และในพื้นที่จังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 รายในภูมิลำเนา อ.เมืองแพร่ 5 รายได้แก่ใน หมู่2และหมู่7 ต.เหมืองหม้อแห่่งละ1ราย หมู่7 ต.ป่าแมต 2ราย หมู่3 ต.นาจักร 1ราย และอ.สูงเม่นจำนวน1 รายที่หมู่1 ต.พระหลวง
……….ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 655 รายโดยเป็นติดเชื้อสะสมในจังหวัด 173 ราย คนแพร่ไม่ทิ้งกันและกลับมาจากต่างจังหวัดยอดสะสม 270 ราย จากสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้สะสม 212 ราย (เสียชีวิตสะสม3ราย) รักษาตัวอยู่ 230 ราย ซึ่งอยู่ใน รพ.สนาม 126 ราย รักษาหายแล้ว 422 ราย
……….ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 19 รายมีรอผลตรวจ 105 ราย..เน้นย้ำผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง66 จังหวัดต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการขอจงจังหวัด..การ์ดต้องสูงเนื่องจากตัวเลขในจังหวัดยังมีการติดเชื้อเพิ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น