บอร์ด กกท. ประชุมคัดเลือกเจ้าภาพ จัดกีฬาเยาวชน-แห่งชาติ

ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 10/2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 10/2564 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2567), ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2568), ครั้งที่ 41 (พ.ศ.2569) และเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) และครั้งที่ 50 (พ.ศ. 2569) โดยพิจารณาจากเอกสารการนำเสนอและการสำรวจพื้นที่ในแต่ละจังหวัด เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาตามเกณฑ์ ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 1. ความพร้อมทางด้านกายภาพโครงสร้างพื้นฐาน 2. หน่วยงานหลักบริหารงานร่วมกับผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน 3. การมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน 4. แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันฯ 5. บุคลากรในการดำเนินงาน 6. ข้อเสนอพิเศษกับความเป็นไปได้

โดยผลการพิจารณาคัดเลือกฯ มีดังต่อไปนี้ 1. เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ( พ.ศ.2567) ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 2.เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ( พ.ศ.2568) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 3. เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ( พ.ศ.2569) ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทางด้านการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เห็นชอบให้จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49        ( พ.ศ.2567) และจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ( พ.ศ.2569)

ร่วมแสดงความคิดเห็น