กกท.วางกฏเข้ม จัดแข่ง ศรีสะเกษเกมส์ มีค. 65 นักกีฬาตรวจโควิดทุก3-5 วัน

กกท. ร่วมกับจังหวัดเจ้าภาพ วางมาตรการการคัดกรองนักกีฬาและบุคลากรที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ทั้งรอบคัดเลือกระดับภาค ทั้ง 5 ภาค ที่กำลังแข่งขันคัดเลือกทุกภาค และรอบระดับชาติ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ไว้อย่างเข้มงวด โดยจะมีการตรวจหาเชื้อกันทุกๆ 3-5 วัน เพื่อความปลอดภัยทั้งของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการการคัดกรองนักกีฬาและบุคลากรที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ทั้งรอบคัดเลือกระดับภาค ทั้ง 5 ภาค และรอบระดับชาติ ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยกกท. ร่วมกับจังหวัดเจ้าภาพวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่ากกท.จะคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

ผู้ว่าการกกท.เผยอีกว่า มาตรการการดำเนินการในการจัดการแข่งขันดังกล่าวทางจังหวัดเจ้าภาพต้องจัดทำมาตรฐานการดำเนินการในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีเอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีน ต้องมีใบรับรองการปลอดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบของ RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ Antigen Test Kit ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง จากจังหวัดต้นสังกัดก่อนออกเดินทาง และต้องผ่านการรับรองจากโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ของภาครัฐ/เอกชน ที่ได้มาตรฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน

ดร.ก้อง เผยอีกว่า เมื่ออยู่ภายในจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขัน ในทุกๆ 3-5 วัน (นับจากวันที่ทำการตรวจในครั้งแรก) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK ) ซ้ำที่ศูนย์รายงานตัวของจังหวัดเจ้าภาพ โดยในการจัดการแข่งขัน ให้จังหวัดเจ้าภาพปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ขณะที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการกักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กรอย่างเคร่งครัด

สำหรับกำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ ระดับภาค ทั้ง 5 ภาค มีกำหนดการดังนี้ ภาค 1 จังหวัดปราจีนบุรี การแข่งขันคัดภาค กีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8-18 มกราคม 2565 การแข่งขันคัดภาค กีฬาคนพิการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 26 มกราคม 2565, ภาค 2 จังหวัดกาญจนบุรี การแข่งขันคัดภาค กีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 6 – 16 มกราคม 2565 การแข่งขันคัดภาค กีฬาคนพิการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2565, ภาค 3 จังหวัดชัยภูมิ การแข่งขันคัดภาค กีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 การแข่งขันคัดภาค กีฬาคนพิการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2564, ภาค 4 จังหวัดระนอง การแข่งขันคัดภาค กีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10 – 30 มกราคม 2565 การแข่งขันคัดภาค กีฬาคนพิการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2565, ภาค 5 จังหวัดลำพูน การแข่งขันคัดภาค กีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 การแข่งขันคัดภาค กีฬาคนพิการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565

อนึ่งการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ที่จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น