พิธีเปิดโครงการ “ปั่นแลกแมสก์ mile for mask” จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนัก 2 สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปั่นแลกแมสก์ mile for mask” ณ ลานประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. คุณชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนัก 2 สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปั่นแลกแมสก์ mile for mask” ณ ลานประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณนลี อินทรนันทน์ (ครูเบลล่า) ที่ปรึกษาแผนพัฒนานโยบายขนส่งสาธารณะและรถไฟฟ้า คุณ รัญชนา ประทุมสินธุ์ ผู้จัดการ บริษัท เอนี่วีล จำกัด และตัวแทนจากชมรมอนุรักษ์ธรรมชานติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และที่มาของกิจกรรมดังกล่าวสำหรับโครงการ ปั่นแลกแมสก์ เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากทางสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาลมหายใจ บริษัทเอนี่วีล จำกัด และชมรมอนุรักษ์ธรรมชานติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการใช้พาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในหนทางที่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่อีกทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างนิสัยการใช้พาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น