ผู้ใจบุญ ถวายเงินบูรณะองค์พระธาตุช่อแฮ

ผู้ใจบุญเปี่ยมด้วยศรัทธา ถวายเงินบูรณะองค์พระธาตุช่อแฮ 1 ล้านบาท

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เจริญพร กล่าวถึงความก้าวหน้าในการบูรณะองค์พระธาตุช่อแฮว่า ขณะนี้ทางวัดพระธาตุช่อแฮฯได้รับเมตตาจิตจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมบริจาคเงิน และบริจาคทองคำเพื่อเพิ่มทองคำบนยอดฉัตร ล่าสุดได้รับการบริจาคจากผู้ใจบุญเปี่ยมด้วยศรัทธาจาก คุณไพศักดิ์ หงษ์ศรีสุวรรณ์ ประธานบ้านฐานมั่นคง บริษัทฐานมั่นคงการเคหะ จำกัด พร้อมครอบครัว ประกอบด้วย คุณอรวรรณ คุณวรเดช คุณพิพัฒน์ คุณเยาวรี คุณชลลดา คุณสุวพีร์ คุณนภัสนันท์ คุณรัฐนันท์ คุณปุญญิศา ที่ได้บริจาคเงิน 1 ล้านบาทในการบูรณะองค์พระธาตุ ขออนุโมทนาบุญด้วย ส่วนงบประมาณในการบูรณะครั้งนี้จำนวน 36 ล้านบาท

นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล ไวยาวัจกร วัดพระธาตุช่อแฮฯ และ สจ.อบจ.แพร่ เขต 6 อ.เมืองแพร่ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมกันบูรณะองค์พระธาตุช่อแฮ โดยเฉพาะคุณไพศักดิ์ หงษ์ศรีสุวรรณ์ ประธานบริษัทบ้านฐานมั่นคง พร้อมครอบครัว ที่เป็นสายบุญของวัดพระธาตุช่อแฮ มาร่วมงานบุญของวัดทุกครั้ง และล่าสุดได้บริจาคร่วมบูรณะองค์พระธาตุจำนวน 1 ล้านบาท สร้างความยินดีและปลื้มใจมาสู่พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และคณะศรัทธาประชาชน จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น