พิษน้ำท่วม ฟาร์มไก่ไข่ อ.เกาะคาตายกองเป็นภูเขา

พิษน้ำท่วม ฟาร์มไก่ไข่อำเภอเกาะคาตายกองเป็นภูเขา กว่า 15,000 ตัว
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอเกาะคา นายกเทศบาลตำบลท่าผา ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และปศุสัตว์อำเภอเกาะคา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ กรณีเกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่ นายสุรชาติ ขัดทะเสมา บ้านเลขที่ 123/1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประสบภัยน้ำท่วมฟาร์มไก่ไข่ ทำให้ไก่ไข่อายุ 2 เดือนครึ่ง ได้รับความเสียหาย จำนวน 15,000 ตัว ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรต่อไป (ข้อมูล สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง)

ร่วมแสดงความคิดเห็น