กาชาดลำพูน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

มั่นใจปลอดภัย บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางศรีเนตร สมเปาจี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 แจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ ลำพูน

ในการนี้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่จุดรับบริจาคโลหิต รวมมีผู้บริจาคโลหิต 53 ราย เป็นปริมาณโลหิต 18,550 ซี.ซี. ผู้บริจาคดวงตา 2 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ 2 ราย และผู้บริจาคร่างกาย 1 ราย ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานแจ่มฟ้าช็อปิ้งมอลล์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน ทุกคน ที่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ และร่วมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

ขอบคุณ เหล่ากาชาด จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น