คกก.โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปชช.ภาคเหนือ

เขตทหารยินดีต้อนรับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมติดตามการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็น นำเป็นข้อมูลสู่การพัฒนา เดินไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ

พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ ในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่วมหารือและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องระดับชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รับฟังการสนับสนุนของส่วนราชการ จนถึงการนำเป็นข้อมูลสู่การพัฒนา เดินไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ

โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา คณะนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 และ พันเอกสันดุสิต ดีบุกคำ ประธานเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และสมาชิกฯ ให้การต้อนรับ พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) และคณะ โอกาสเดินทางประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำปาง และเดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก พลับพลาที่ประทับแรมของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาให้บ้านป่องนักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปาง อีกทั้งรับฟังแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง โดย กองทัพบกได้มอบ ม้าเพื่อใช้ในการลากจูงรถม้าในการรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพสร้างรายกับสมาชิกสมาคมรถม้าฯ และร่วมสืบสานเอกลักษณ์รถม้าคู่เมืองให้คงอยู่สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น