รมช.ศึกษา ตรวจเยี่ยมฯ โรงเรียนเอกชน

รมช.ศึกษา ลงพื้นที่เชียงใหม่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า และรับฟังปัญหาโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ

รมช.ศึกษา ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า EFL Learning Centre ‘โครงการเทียบโอนหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนอกระบบไปยังสหรัฐอเมริกา’ และ รับฟังปัญหา การต้องการความช่วยเหลือของครูและสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ EFL Learning Centre School ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการเทียบโอนหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนอกระบบไปยังสหรัฐอเมริกา โดยมี นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ผู้บริหารโรงเรียนอีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ กล่าวรายงานความคืบหน้าโครงการเทียบโอนหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนอกระบบไปยังสหรัฐอเมริกา

นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความเมตตาและความกรุณา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มาตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า โครงการเทียบโอนหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนอกระบบไปยังสหรัฐอเมริกา โดยดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ผู้บริหาร โรงเรียนอีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ ได้รายงานความสำเร็จในการบรรลุความร่วมมือทางวิชาการกับ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือนี้ 3 แห่งได้แก่ Richard Bland College of William and Mary, Virginia Wesleyan University และ Lakeland University โดยรับรองนักเรียนที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษ EFL’s Level 3 เข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคะแนน IELTS หรือ TOEFL

ต่อมา นางพรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้รายงานสภาพปัญหา และรายงานประเด็นการให้ความช่วยเหลือข้อห่วงใยที่เกี่ยวกับครูและสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบ และนอกระบบ จังหวัดเชียงใหม่ในด้านต่างๆในคราวเดียวกัน ดร. ธนภัทร มั่นคง ประธานฝ่ายอาชีวศึกษาของสมาคมฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญในการขอย้ายกลับไปสังกัด สช. ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น