ม.นเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศภาคเหนือ

ทีม CEOs magic patches ม.นเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศภาคเหนือ
การแข่งขัน Pitching Startup Thailand League 2022 ระดับภูมิภาค

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดการแข่งขัน Pitching Startup Thailand League 2022 ระดับภูมิภาค เพื่อหาผู้ชนะเลิศในแต่ละภูมิภาค สู่การแข่งขันบนเวทีระดับประเทศ Startup Thailand League 2022 หวังผลักดันนิสิต/นักศึกษาจากทั่วประเทศสู่การเป็นสตาร์ทอัพมืออาชีพ เปิดเวทีประกวดแห่งแรกที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีม CEOs magic patches จากมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศภาคเหนือไปครอง
 


นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ หรือ NIA กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่ NIA ได้จัดงาน Startup Thailand League เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่มีไอเดียนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสังคม และผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพรุ่นใหม่มากขึ้น ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยขยายธุรกิจให้เติบโตตามเทรนด์ของโลก  นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความเป็นสตาร์ทอัพและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ เป็นเวลา 3 วัน ก่อนก้าวเข้าสู่การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจระดับประเทศ หรือ Pitching Startup Thailand League 2022 โดยปีนี้มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 48 แห่งทั่วประเทศ ส่งทีมเข้าแข่งขันร่วมกว่า 250 ทีม  

เริ่มเวทีแข่งขันแรกที่ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วม 49 ทีมจาก 8 มหาวิทยาลัย และหลังจากนำเสนอแผนงานธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้คัดเลือก 3 ทีมโด่ดเด่นเป็นดาวรุ่งของภาคเหนือโดยรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก NIAและเงินรางวัลสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ได้แก่
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม CEOs magic patches จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม ConnectTheDr จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Powerpuffgirls จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยทั้ง 3 ทีมจะเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อชิงชัยเป็นสุดยอด Startup Thailand League ประจำปี 2022 นอกจากนั้น NIA จะได้คัดเลือก 100 ทีมจากทั่วประเทศเปิดโอกาสให้ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการนำเสนอแก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจภายในงาน Demo Day 2022 ที่จะเกิดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เงินสนับสนุนแก่ทุกทีม เพื่อนำไปจัดทำต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Prototype) ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น