อบรม ปชช.ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สัก

เมื่อ 270930 พ.ค. 65 พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ร.ท. วิษณุ ต๊ะนางอยน.ฝกร.ฉก.ร.7 เป็นผู้แทนฯร่วมกับ สภาเกษตรกร จว.ม.ส.,ส่วนราชการใน พท.อ.ปาย จว.ม.ส.,ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จว.ม.ส. ในการอบรมขยายผลให้ความรู้กับ ปชช.ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สัก(โครงการป่าสักนวมินทร์ พื้นที่ปฏิบัติการที่ 2 บ.มะโนรา )

โดยมีการอบรม การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร,การพิมพ์ผ้าจากใบไม้ ,การทำชาดอกไม้ ณ รร.บ้านมะโนรา ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จว.ม.ส. โดยการนี้ยังได้จัด กพ.จิตอาสา,ชุดพระราชทานกองทัพบก ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.ปาย จว.ม.ส.ในการซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการบ้านพอเพียง ให้กับ นาง มูโพ จอโพ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 46/1 บ.มะโนรา ม.12 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น