ถ่ายทำประวัติศาสตร์เมืองแพร่

ถ่ายทำประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ตอนตำนานพระธาตุช่อแฮ

สพป.แพร่เขต 1 ลุยถ่ายทำวีดิทัศน์ ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ตอนตำนานพระธาตุช่อแฮ
เมื่อวันที่ วันนี้ 27 พ.ค.65 เวลา 15.00น. ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้มอบหมายให้นางภณิดา ทองประไพ นางวิมลสิริ ประเทือง นายอุเทน วีระคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ น.ส.จิรฐา ศรีภานุมาต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ บันทึกเทปสัมภาษณ์ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง


ในการถ่ายทำวีดิทัศน์ ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ตอนตำนานพระธาตุช่อแฮ
พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า นับเป็นสิ่งที่ดี น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางสพป.แพร่ เขต 1 ได้จัดทำวีดิทัศน์ ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ คาดว่าคงมีหลายตอน โดยเฉพาะวันนี้ เป็นการบันทึกเทปสัมภาษณ์ตอนตำนานพระธาตุช่อแฮ จะทำให้เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านเกิดเมืองนอนที่ไม่น่าเบื่อ เพราะมีทั้งภาพและเสียง จะทำให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนัก รับรู้รักและหวงแหนสำนึกรักบ้านเกิด เมืองแพร่บ้านเราสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น