ยกระดับสู่มาตรฐานสากล

โรงแรมคชสีห์ธานีเชียงใหม่ ยกระดับการบริการสู่มาตรฐานสากล

โรงแรมคชสีห์ธานีเชียงใหม่ จับมือพันธมิตร เสริมทัพ เพิ่มความแข็งแกร่ง ทางด้านการบริหาร การขาย การตลาด และการยกระดับการบริการของโรงแรมสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และ พร้อมที่จะให้บริการคุณลูกค้าทุกๆท่านเป็นอย่างดี
โดยคุณระพีพรรณ สวนสมจิตร กรรมการบริหารของโรงแรมคชสีห์ธานีเชียงใหม่ ลงนามในสัญญาร่วมกันบริหารงานโรงแรมฯ กับ Mr. Arne Mundt กรรมการบริหารของ HHG Hospitality Group Germany
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น