144 ปีชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย

งาน “สักการะไหว้สา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2565

งาน “สักการะไหว้สา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ตามโครงการไหว้สาปาระมีครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2565 ณ วัดดอยติ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยเทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่ง ที่ชาวลำพูนและชาวล้านนาให้ความเคารพนับถือ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า “ต๋นบุญแห่งล้านนา” โดยพี่น้องชาวจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกันสร้างรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไว้ที่ วัดดอยติ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดลำพูน และทุก ๆ ปี ในวันครบรอบชาตกาล พี่น้องชาวจังหวัดลำพูน จะพร้อมใจกันจัดกิจกรรมสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อรำลึกถึงคุณูปการและคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัย

สำหรับปีนี้ “144 ปี ครบรอบชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ต๋นบุญแห่งล้านนา” เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดจัดงาน “สักการะไหว้สา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พบกับ… กิจกรรมวาดรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย, เวลา 13.00 น. จะมีพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ และเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เชิญทุกท่านร่วมพิธีสวดบารมี 30 ทัศ เสริมบารมี และในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เชิญรับชม…ขบวนแห่สักการะครูบาเจ้าศรีวิชัย, พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, และการแสดงพลังแห่งศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย

อย่าลืม!!! 10 – 11 มิถุนายน นี้ มาร่วมงาน “สักการะไหว้สา ครูบาเจ้าศรีวิชัย 144 ปี ครบรอบชาตกาล” ณ วัดดอยติ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และขอความร่วมมือผู้ร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน อย่างเคร่งครัด

ขอบคุณ : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก

ร่วมแสดงความคิดเห็น