ตรวจเข้มร้านอาหารและเครื่องดื่ม

“ชุดพยัคฆ์เทวี-บัวขาว” ตรวจเข้มร้านอาหารและเครื่องดื่ม

เมื่อคืนวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จ.ลำพูน ชุดที่ 1 ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน (พยัคฆ์เทวี) พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง อ.เมืองลำพูน(บัวขาว) จนท.ตำรวจ สภ.เมืองลำพูน สภ.เหมืองจี้ สภ.นิคมอุตสาหกรรม สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน สสจ.ลำพูน สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน สนง.ศึกษาธิการ จ.ลำพูน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ลำพูน สมาชิก อส.ร้อย บก.บร. และสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.เมืองลำพูนที่ 1 ออกตรวจตราร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ อ.เมือง ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้สถานที่เพื่อการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน ที่ 25/2565 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ตรวจตราร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ อ.เมือง พบว่า ผู้ประกอบการได้รับรองการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในระดับ SHA PLUS หรือ ผ่านการตรวจตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่(Thai Stop Covid 2 Plus) และมีเอกสารผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ ลพ. 02 ที่ทาง ศปก.อำเภอ หรือ ศปก.ตำบล ได้พิจารณาอนุญาตไว้
2. สถานประกอบการ มีการจัดสถานที่ให้ดื่มกินเป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
3. ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เรื่องของสถานที่การเว้นระยะห่าง
4. กำชับให้เจ้าของสถานประกอบการทั้งหมด ปิดบริการไม่เกินเวลา 24:00 น.
5. กำชับให้เจ้าของสถานประกอบการและพนักงานตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK อย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในการให้บริการ เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการมีการปรับลดการใช้เสียงดัง และปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน และกฎหมายอื่นอย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น