กาชาดเชียงราย ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

กาชาดเชียงราย ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ อ.เมืองเชียงราย

เวลา 10.00 น. วันที่ 31 พ.ค. 65 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายธวัช หล้านามวงค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 7 และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมนางหมี่เบี๊ยะ ซือมือ ผู้ป่วยติดเตียงและยากไร้ ในชุมชนราชเดชดำรง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค นมพาสเจอร์ไรซ์ ข้าวสาร และเงินสด จำนวน 2,000 บาท ในการนี้ รับบริจาคดวงตา-อวัยวะ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น