แห่ชื่นชม โรงเรียนปัวลดการเหลื่อมล้ำในโรงเรียน

น่าน โซเชียลแห่ชื่นชม โรงเรียนปัวลดการเหลื่อมล้ำในโรงเรียนให้ความสำคัญต่อทุกคณะที่นักเรียนสอบติด ครูแนะแนวเผย นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันชื่นชม นักเรียนทุกคน
จากเป็นกระแสโซเชียลของโรงเรียนปัว ที่มีคนแชร์เป็นจำนวนมาก และชื่นชมโรงเรียนรวมถึงคุณครู ที่โพสต์ข้อความ ลงบนเพจงานแนะแนวโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน โดยมีข้อความว่า
“งานแนะแนว PUA ไม่สนับสนุนค่านิยมที่แสดงความยินดีเฉพาะนักเรียนที่สอบติดแพทย์ ทันตะ เภสัช วิศวะ หรือเฉพาะบางสถาบัน เนื่องจากประเทศไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอาชีพเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งเป็นค่านิยมที่ล้าหลังมาก และนักเรียนที่จบไปทุกคนคือ “ลูกปัว” เป็นผลผลิตจากโรงเรียนปัวแห่งนี้ ฉะนั้นทุกคนสมควรที่จะได้รับการชื่นชมยินดี”

หลังจากที่มีคนแชร์เป็นจำนวนมากในสังคม Social Media ต่างชื่นชม โรงเรียนและคุณครูในโรงเรียน ที่พยายามลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคมและโรงเรียน ที่ให้สิทธิ์ นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน โดยนักเรียนที่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย คุณครูก็จะทำบอร์ดแสดงความชื่นชม โดยไม่แบ่งแยกว่านักเรียน จะไปเรียนคณะอะไร มหาวิทยาลัยอะไรโดยโรงเรียนจะให้ความสำคัญ กับการศึกษาของนักเรียนมาเป็นอันดับต้น

ทางด้านผู้บริหารของโรงเรียนและคุณครูในโรงเรียนต่างเห็นดีเห็นงามกับการลดการเหลื่อมล้ำภายในโรงเรียนนอกจากนี้นักเรียนหลายๆคนยังเห็นชอบด้วย ซึ่งโรงเรียนปัวเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอมีนักเรียนประมาณ 1,900 คน สอนตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 1 จนถึงมัธยมชั้นปีที่ 6

ร่วมแสดงความคิดเห็น