กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคล เดือนสำคัญของชาติ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี เปิดกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือน สำคัญของชาติ เดือน พฤษภาคม วันฉัตรมงคล เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน

พร้อมกันนี้ได้นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประมาณ 400 คน ร่วมกับ หน่วยงานภาคราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ต่างร่วมใจกันร่วมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย บริเวณ ด่านถาวรชายแดนห้วยโก๋น เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสะอาดสวยงาม ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ทางเข้าด่านถาวรชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยการทำความสะอาดเก็บขยะและวัชพืชในบริเวณพื้นที่ ระหว่างแนวรอยต่อชายแดน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เกิดความสะอาดสวยงาม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน ได้เกิดมีความรัก และมีความสามัคคี รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำความดี

อีกทั้ง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงฤดูฝน และเพื่อให้ชุมชนต่างๆ ได้มีโอกาสได้พบปะซึ่งกันและกันและยังเป็นกิจกรรมในโครงการของสมาชิกจิตอาสา ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ศานุวงค์ทุกพระองค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะมุ่งมั่นสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธาน ด้วยการ”ทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไป โดยมี ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กว่า 400 คนเข้าร่วมกิจกรรม

พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ ตรวจด่าน ในการเตรียมพร้อมที่จะเปิดด่านชายแดนถาวรห้วยโก๋น พบปะเจ้าหน้าที่ประจำด่าน ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบิติหน้าที่ ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น