มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้


ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ2565 จำนวน 99 ต้น ได้แก่ ต้นอินทนิล ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พยูง ต้นประดู่ ต้นมะค่าโมง ต้นจามจุรี และต้นหว้า โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ รวมถึง ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงได้แจกกล้าพันธุ์ไม้ และวัสดุปลูกปรับปรุงดิน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำกลับไปปลูก-ดูแล ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานเนื่องในสิ่งแวดล้อมโลกอีกด้วย

ในภาคค่ำ ตั้งแต่ 18.00 น.เป็นต้นไป จัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม นำกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร องค์กรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ตำรวจภูธรแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น