(มีคลิป) วันแรกของการเปิดด่านชายแดนห้วยโก๋น ไม่คึกคัก

วันแรกของการเปิดด่านชายแดน ถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน หลังจากปิดเพราะภาวะโควิดมานานกว่า 2 ปี ไม่คึกคักเท่าที่ควร

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บรรยากาศวันแรกของการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ไม่คึกคักเท่าที่ควร หลังจากด่านแห่งนี้ได้ปิดลงเพราะภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากว่า 2 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นวันแรกของการเปิดด่าน ซึ่งด่านแห่งนี้จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.00-18.00 น.ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ บรรยากาศตั้งแต่เช้ามีผู้คนเข้า-ออกบางตา ส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ และพนักงานบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด มีประชาชนชาวลาวเดินทางเข้ามา แต่เนื่องจากเอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่จึงผลักดันให้กลับไปนำเอกสารมาแสดงให้ครบ ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย

สำหรับประชาชนไทยที่จะเดินทางออกนอกประเทศ จะต้องมี Border Pass หรือพาสปอร์ต และวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ที่หน้าด่าน กรณีชาวต่างชาติจะต้องมีพาสปอร์ตหรือ Border Pass มีการประกันโควิด การตรวจ atk ภายใน 72 ชั่วโมง และต้องกรอก Thailand Pass ทุกคน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการตรวจ atk และบริเวณหน้าด่าน ซึ่งผู้รับการตรวจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ส่วนกรณีที่ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วป่วยด้วยโรคโควิด-19 หากอาการเล็กน้อย สามารถเลือกได้ว่าจะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือใน Hospitel และจะต้องจ่ายค่ารักษาเองหรือจะเดินทางกลับไปรักษาตัวที่ประเทศต้นทาง ส่วนกรณีที่อาการหนักสามารถรักษาตัวที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ หรือโรงพยาบาลน่าน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

จุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีพื้นที่ติดต่อกับเมืองเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเส้นทางสำคัญของการนำเข้าไฟฟ้าของบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองสำคัญคือหลวงพระบาง มีช่องทางในการมีโอกาสในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างไทย ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และเวียดนาม เป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าสำคัญ ทั้งพืชผลทางการเกษตร น้ำมันและอื่นๆ เชื่อมโยงเศรษฐกิจของ 2 ประเทศได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณคลิปและรูปจาก ป.จักรี ปลัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น