งานเสวนา ทิศทางการท่องเที่ยวเชียงใหม่

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเสวนา “Re-Start Chiang Mai Tourism”

เป็นการพูดคุยเสวนาเกี่ยวกับ “ทิศทางท่องเที่ยวเชียงใหม่ กับ บทบาทขององค์กร ปกครองส่วนท้องที่” Re Image Re Position Re Start ทิศทางการท่องเที่ยวเชียงใหม่หลังเปิดประเทศ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Hor Kum Twee โรงแรม Horizon Village & Resort สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเสวนา “Re-Image, Re-Position & Re-Start Chiang Mai Tourism” ทิศทางการท่องเที่ยวเชียงใหม่หลังเปิดประเทศ โดย คุณพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน

ได้รับเกียรติจาก คุณธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ คุณกิตติ พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งมีคุณนิธิ สืบพงษ์สังข์ CEO Nutty’s Adventures ดำเนินรายการ

ทางด้านคุณธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ได้กล่าวภาพรวมของการท่องเที่ยวไทย และเชียงใหม่ รวมถึงแนวโน้มและทิศทางหลังจากสถานการณ์โควิค-19 มี นทท.จากต่างประเทศเข้ามาจำนวนมาก 5 อันดับคือ 1.อินเดีย 2. อังกฤษ 3.เยอรมนี 4.มาเลเซีย และ 5. สหรัฐอเมริกา ในส่วนนี้อินเดียเป็นประเทศที่ยอดรายวันเข้ามาสูงสุด ในช่วง ม.ค. – พ.ค. ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ของไทยที่ผ่านจุดต่ำสุดของการท่องเที่ยว และเชื่อว่าจะดีขึ้น รวมถึงความเสี่ยงการท่องเที่ยวแบบ Single market และนโยบายต่างๆ ในการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยทาง ททท. ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2566 จะมี นทท.เพิ่มขึ้น 80% และในปี 2567 นทท.เข้ามาท่องเที่ยว 100% เต็มในการช่วยกันของทุกภาคส่วน ทั้งการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพร้อมในการให้บริการ

ทางด้าน ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ ได้พูดถึงแนวโน้มการจัดงานต่างๆ ในเชียงใหม่และประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา เชียงใหม่ ติด Top 10 อยู่ในอันดับ 7 ในการพร้อมการจัดงานประชุมระดับนานาชาติ โดยจะมีงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ทั้งงานกีฬา ที่จะมีนักกีฬากว่า 4,000 คนเข้าร่วม ไม่รวมผู้ติดตามและครอบครัว และ งานประชุม APEC ที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ได้กล่าวถึงจุดเด่น 4 อย่างที่ไทยเราต้อง Focus คือ 1. อาหาร รวมถึงการเกษตร 2. สุขภาพ Healthy and Wellness 3. ชุมชนสร้างสรรค์ (Creative Industry) และ 4.การท่องเที่ยว หลังโควิด ซึ่งกลุ่มงานที่ต้องทำจะต้องทราบว่า มีโรงแรมไหนพร้อมเปิดและให้บริการ จำนวนกี่ห้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้จะมาใช้บริการ

คุณกิตติ พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย ได้กล่าวถึงจุดแข็งของเชียงใหม่ ที่ผ่านมา เชียงใหม่จัดงาน Charming Chiangmai ทำให้ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชียงใหม่น่าสนใจ การตลาดการท่องเที่ยวที่ต้องแข่งขัน รวมถึงเป็นห่วงเรื่องกลุ่มผู้ประกอบการที่จะต้องกลับมาให้บริการ แต่ขาดการสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการฟื้นฟูกิจการให้พร้อมกับการเปิดประเทศที่จะมาถึง

โดยการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเสวนาจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยกันระดมความคิดเพื่อให้การท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เชียงใหม่พร้อมในการให้บริการ ซึ่งการดำเนินงานของ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากจังหวัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุน รวมถึงผลักดันให้มีการนำเสนอ Turism Bank เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาให้บริการได้อีกในอนาคต

ทั้งนี้งานเสวนาทีมงานได้คำนึงและได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน ได้แสดงผลการฉีดวัคซีนและ ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้ตรวจ ATK ก่อน ซึ่งขณะเข้าร่วมการเสวนา ทุกคนได้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุขแนะนำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น