โครงการครอบครัวเดียวกัน “1 ปีนี้ เราไม่อ้วน”

สนภ.3 ออกกำลังกายในโครงการครอบครัวเดียวกัน “1 ปีนี้ เราไม่อ้วน”

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.65
บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.3 นทพ.
จัดกิจกรรมออกกำลังกายในโครงการครอบครัวเดียวกัน กิจกรรมดูแลสุขภาพกำลังพล นทพ. “1 ปีนี้ เราไม่อ้วน” ซึ่งมีกำลังพลที่มีน้ำหนักเกิน, โรคอ้วนระดับ 1,2 เพื่อลดค่า BMI ของกำลังพล
ณ บก.สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น