ลำพูน จัดโครงการเวียงกานต์อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดลำพูน จัดโครงการเวียงกานต์อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนหมู่บ้าน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 มิ.ย. 65 ที่บริเวณป่าต้นน้ำ (ห้วยต้นปุย) หมู่ที่ 3 บ้านป่าดำ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวียงกานต์อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง จิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น