อบรมป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ทต.ร้องกวางอบรมป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
……..นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง
……… เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิ สวัสดิการที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอกับสถานการณ์ความรุนแรง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และเผยแพร่ให้กับชุมชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น