กิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

มทบ.34 จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณวัดหนองหวี ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน เวลา 13.30 ณ วัดหนองหวี ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 34 , กรมทหารราบที่ 17, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยาร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หมู่ 5 บ้านศาลาหนองหวีได้รวมพลังพร้อมใจกัน จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองหวี ตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจ ของชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญยิ่ง ที่ได้แสดงออกถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจทุกหมู่เหล่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น