ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมครัวเรือนผู้ยากไร้

นายอำเภอสูงเม่นร่วมนายกกิ่งกาชาด เยี่ยมครัวเรือนผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.40 น.
นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจสำรวจข้อมูลครัวเรือน นางหนิม สุทธคุณ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสอบถามข้อมูลในครอบครัวเพื่อวางแผนทำการช่วยเหลือต่อไปพร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งครอบครัวนี้อาศัยอยู่ 5 คน ประกอบด้วย นางหนิม(ผู้เป็นแม่) อายุ 65 ปี ลูกสาวทั้ง 3 คน เป็นผู้พิการขาลีบตั้งแต่กำเนิดและมีหลานสาว 1 คน อายุ 15 ปี เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งหารายได้มาจากการขายขนมออนไลน์ ได้เดือนละประมาณ 8,000 บาท และเบี้ยคนชรา 600 บาท เบี้ยคนพิการ 2,400 บาท (3คน) เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

โดยมีนางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น คณะพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านเหล่า ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ในครั้งนี้ ณ บ้านเลขที่ 9 หมู่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น