ขอความร่วมมือชะลอขึ้นราคาสุกรหน้าฟาร์ม

พาณิชย์ฯลำพูน ขอความร่วมมือทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ ชะลอขึ้นราคาสุกรหน้าฟาร์ม

เมื่อที่ 2 มิ.ย.2565 เวลา 09.30 น. นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เข้าพบปะหารือกับ นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เพื่อหารือติดตามสถานการณ์สุกรของจังหวัดลำพูน ณ บ้านหนองช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ กล่าวว่า สาเหตุสถานการณ์การขึ้นราคาสุกรในช่วงนี้ ผลกระทบของภาวะโรค ASF เมื่อช่วงปลายปี 2563 ปรากฏผลชัดเจนในวันนี้ ตามรอบการผลิตสุกร ปัจจุบันทั้งแม่พันธุ์สุกร ลูกสุกรหย่านม และสุกรขุน หายไปจากระบบมากกว่า 50% จากการที่เกษตรกรเลิกเลี้ยงและหยุดการเลี้ยงไปมากกว่าครึ่งของประเทศ จากเกษตรกร 2 แสนราย เหลือเพียง 8 หมื่นราย เท่านั้น ทำให้สุกรในภาคเหนือไม่เพียงพอต่อการบริโภค จึงต้องพึ่งพาชิ้นส่วนหมู และหมูขุนจากภูมิภาคอื่นๆ เช่น ภาคกลาง ภาคอีสาน มาจำหน่ายในภาคเหนือ ราคาเนื้อหมูในภาคเหนือจึงสูงกว่าพื้นที่อื่นเล็กน้อย ขณะเดียวกัน ยังมีปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึง 200% ซึ่งราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มวันนี้ กก.ละ 108-113 บาท ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จะมีหนังสือขอความร่วมมือทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ ชะลอการขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อไป

ในขณะเดียวกัน พาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายเนื้อสุกร อย่างใกล้ชิด ณ องค์การตลาด สาขาลำพูน (ตลาดกลางอุโมงค์) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พบว่า หมูเนื้อแดง จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 230-240 บาท สันในราคากิโลกรัมละ 230-240 บาท สันนอกในราคากิโลกรัมละ 230-240 บาท หมูบดในราคากิโลกรัมละ 230-240 บาท สามชั้นในราคากิโลกรัม 230-240 บาท

โดยตลาดแห่งนี้จะจำหน่ายเนื้อหมูแบบราคาเดียว รับเนื้อหมูมาจากพ่อค้าคนกลางอีกทอดหนึ่ง จะมีต้นทุนที่สูงกว่าตลาดแห่งอื่น โดยราคาจำหน่ายเนื้อหมูในจังหวัดลำพูนแห่งอื่น จะราคาจำหน่ายอยู่ที่ เช่น เนื้อแดงในราคากิโลกรัมละ 180-200 บาท สามชั้นในราคากิโลกรัมละ 191-220 บาท สันนอกในราคากิโลกรัมละ 185-210 บาท ปริมาณยังคงมีเพียงต่อการบริโภค

ทั้งนี้ ทางพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อหมู และผู้ประกอบการทั่วไป ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และป้องกันการร้องเรียน หากไปปฏิบัติตามกฎหมาย สำนักงานฯ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น