เปิดโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติด

สภ.เมืองแพร่เปิดโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติด
………….สภ.เมืองแพร่โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
………..เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 2565 น. ณ วัดพระนอน ชุมชนพระนอน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ๅนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
………..โดยมีผู้ร่วมในพืธี มี พระอธิการศักดิ์ดา ฉันทโก เจ้าอาวาสวัดพระนอน พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี ผบก.ภ.จว.แพร่ พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ รองผบก.ภ.จว.แพร่ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ นายพิเชษฐ์ ผัดผ่อง สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ และนางจุไรรัตน์ อุปสรรค์ ประธานชุมชนพระนอน
……….พ.ต.ท.ยรรค์ยง สถุระมณี รองผกก.สส.สภ.เมืองแพร่ กล่าวรายงานว่า ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคตเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับ ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างสงบสุข
…………. จึงได้ดำเนินการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ
และยั่งยืนต่อไป ซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนพระนอน อำเภอเมืองแพร่ โดยชุดปฏิบัติการจะช่วยแนะนำการดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เกิดการบำบัดพื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น