เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมมอบไม้เท้าช่วยเดิน

เหล่ากาชาดลำปาง เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมมอบไม้เท้าช่วยเดินให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอสบปราบ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายวิศิษฏ์ ภู่สุวรรณ์ นายอำเภอสบปราบ / นายกกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย นางวันดี อินจันทร์ บ้านเลขที่ 27/1 ม.3 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดเหตุไฟไหม้หมดทั้งหลัง ในวันนี้เหล่ากาชาดได้บูรณาการหลายหน่วยงานช่วยเหลือโดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เงินสงเคราะห์ จำนวน 8,000 บาท และ หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์ ฉุดเฉินจำนวน 3,000 บาท และมูลนิธิปอเต็กตึ้งลำปาง ได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์ จำนวน 6,000 บาท ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ณ พื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมคณะได้มอบไม้เท้าช่วยเดินให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอสบปราบจำนวน รวม 3 ราย และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท จำนวน 1 รายพร้อมให้ขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตในวัยชราอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น