เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำป่าไหลหลาก ดินภูเขาทรุดตัวปิดถนนทางเข้า – ออกหมู่บ้าน อำเภอเมืองปาน

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอเมืองปาน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับผลกระทบน้ำป่าไหลน้ำท่วมป่าไหลหลาก ดินภูเขาทรุดตัวปิดทับถนนทางเข้า-ออกลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 10 บ้านปางต้นหนุน (ดอยลังกา) ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน วันนี้จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น จำนวน 210 ชุด มอบราษฎรที่ได้รับผลกระทบพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่มาร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ พื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น