ชมรมวอลเลย์บอลสโมสรนักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมระเบิดศึดตบลูกยาง”มช.โอเพ่น ครั้งที่ 24 “

ชมรมวอลเลย์บอลสโมสรนักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมระเบิดศึดตบลูกยาง”มช.โอเพ่น ครั้งที่ 24 “ประเภททีมชาย ชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทเปิดรับสมัครทีมร่วมแข่งขันจำกัดเพียง 16 ทีมเท่านั้น

นายรัฐพล ใจคำ คณะกรรมการชมรมวอลเลย์บอลสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยกับฝ่ายข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ว่าด้วยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยงานกีฬาได้ร่วมกับชมรมวอลเลย์บอลสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดการแข่งขันตบลูกยางรายการ”วอลเลย์บอล มช. โอเพ่น ครั้งที่ 24” ประจำปี 2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแข่งขัน”วอลเลย์บอล มช. โอเพ่น ครั้งที่ 24 “ประจำปี 2559 ครั้งนี้ในทุกปีที่ผ่านมาทางชมรมวอลเลย์บอลสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดแข่งขัน 2 ประเภทได้แก่ประเภททีมชายและประเภททีมหญิงแต่ในปี 2559 ได้จัดแข่งขันประเภทเดียวได้แก่ประเภททีมชายทั่วไป และได้กำหนดคุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันต้องเป็นผู้ที่มีดังนี้

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ต้องมีชื่อตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
3. อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมทำการแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 2 คนเท่านั้น
การแข่งขันครั้งนี้ได้กำหนดเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำกัดโดบประเภททีมชายเปิดรับเพียง 16 ทีมเท่านั้นนักกีฬาตบลูกยางทั่วภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นทีมโรงเรียน / ชมรม / สโมสร / ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ชมรมวอลเลย์บอลสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครในวันที่ 20 -24 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ซึ่งขั้นตอนการสมัครโทรมาสมัครที่หมายเลข 085-033-5121 ในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น ชำระเงินค่าสมัคร 2000 บาท พร้อมค่าประกันทีม 1000 บาท ผ่านทางบัญชี 556-522811-6 ชื่อบัญชี นาย รัฐพล ใจคำ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา คณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่่ และถ่ายหลักฐานการชำระเงิน (สลิปชำระเงิน)ส่งมาที่ FACEBOOK PAGE : Volleyball CMU OPEN 24 พร้อมชื่อทีม และ แนบเบอร์โทรศัพท์ (เพื่อสะดวกในการติดต่อ)*หมายเหตุ ชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน ถ้าท่านไม่ชำระเงิน ภายใน 2 วัน ถือเป็นการสละสิทธิ์
รางวัลในการแข่งขันประเภททีมชายชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาททีมรองชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทและอันดับ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น